Územní plánování a urbanismus

Ateliér poskytuje projektové, konzultační a poradenské služby v oblasti urbanismu a  územního plánování. Základním předpokladem pro realizaci projektu je soulad záměru s územně plánovací dokumentací. Územní plánování se řídí podle platných zákonů, vyhlášek a předem vytyčených směrnic a směřuje k racionálnímu využití území. Respektuje tři základní pilíře udržitelného rozvoje území, tedy životní prostředí, hospodářský rozvoj a soudržnost společenství obyvatel.

Urbanismus je dílčí disciplínou územního plánování. V rámci urbanismu se jedná spíše o lidský a architektonický přístup k území. Jde nám především o dosažení dohody o využití území tak, aby mohlo být vyhověno potřebám klienta, zájmům legislativy i zájmům veřejným. Vzájemná provázanost obou těchto přístupů k územnímu plánování nám umožňuje vypracovat návrh, který bude vyhovovat nejen přesně daným normám, ale i požadavkům na optimální zapojení nových staveb a činností do okolního prostředí a zároveň požadavkům na ochranu současných hodnot území. Většina námi řešených území se vyskytuje v chráněných krajinných oblastech, městských i vesnických památkových rezervacích a zónách.

Nabídka služeb v oblasti územního plánování a urbanismu:

  • Územní plány měst a obcí
  • Regulační plány a územní studie
  • Urbanistické, zastavovací, architektonické a dopravní studie
  • Konzultační a poradenská činnost

Novinky

31. 7. 2013
Byla zrušena pevná linka, dostihnete nás na mobilních telefonech uvedených v kontaktech.
24. 4. 2012
V letošním roce náš ateliér oslavil již 20. výročí své činnosti. Děkujeme všem klientům za projevenou důvěru a jejich doporučení a všem našim profesním partnerům za příjemnou spolupráci.
15. 8. 2011
Od 1. září 2011 nás najdete v novém podkrovním ateliéru na této adrese:
Domoradická č.p. 87, 381 01 Český Krumlov.
mapa a kontakt