Profil Firmy

Architektonický ateliér ARSPRO vznikl již v roce 1992. V současné době ateliér poskytuje komplexní služby v oboru architektury a urbanismu. Nabízíme služby od vytvoření konceptu architektonického díla či urbanistické studie, přes vyřízení územního rozhodnutí a stavebního povolení Vaší investiční akce, k vypracování realizační dokumentace a dále spolupráci během stavby až do její kolaudace.

Architektonický ateliér si zakládá na individuálním přístupu ke všem požadavkům klienta. Při zpracování Vašeho projektu, po celou dobu tvorby projektové dokumentace až po její realizaci, budete spolupracovat s architektem, který Vám bude vždy k dispozici k zodpovězení Vašich otázek týkajících se projektové činnosti související s Vaší stavbou a který Vám poskytne konzultaci všech Vašich návrhů před zapracováním do projektové dokumentace.

Ateliér dále poskytuje projektové, konzultační a poradenské služby v oblasti urbanismu a  územního plánování. Základním předpokladem pro realizaci projektu je soulad záměru s územně plánovací dokumentací. Územní plánování se řídí podle platných zákonů, vyhlášek a předem vytyčených směrnic a směřuje k racionálnímu využití území. V rámci urbanismu se jedná spíše o lidský a architektonický přístup k území. Jde nám především o dosažení dohody o využití území tak, aby mohlo být vyhověno potřebám klienta, zájmům legislativy i zájmům veřejným.

Veškerá pracoviště v ateliéru jsou vybavena počítači s výkonným softwarem, který pokrývá kompletní spektrum projekčních prací, a nadstandardní kancelářskou technikou k zajištění vysoké kvality předávané projektové dokumentace.

V našem ateliéru je vám rovněž k dispozici plánografie, kde vám poskytneme další služby zaměřené na práci s projektovou dokumentací, stavebními plány a souvisejícími dokumenty.

Novinky

31. 7. 2013
Byla zrušena pevná linka, dostihnete nás na mobilních telefonech uvedených v kontaktech.
24. 4. 2012
V letošním roce náš ateliér oslavil již 20. výročí své činnosti. Děkujeme všem klientům za projevenou důvěru a jejich doporučení a všem našim profesním partnerům za příjemnou spolupráci.
15. 8. 2011
Od 1. září 2011 nás najdete v novém podkrovním ateliéru na této adrese:
Domoradická č.p. 87, 381 01 Český Krumlov.
mapa a kontakt