Územní plánování

 • UP_Buk_01.jpg
 • UP_Buk_02.jpg
 • UP_Buk_03.jpg
 • UP_Buk_04.jpg
 • UP_Buk_05.jpg
 • UP_Buk_06.jpg
 • UP_Buk_07.jpg
 • UP_Buk_08.jpg
 • UP_Buk_09.jpg
 • UP_Buk_10.jpg
 • UP_Buk_11.jpg
 • UP_Buk_12.jpg

Územní plán Buk

k.ú. Buk pod Boubínem, Včelná pod Boubínem, Vyšovatka

Území v chráněné krajinné oblasti Šumava

 1. Fotodokumentace – typické krajinné a architektonické prvky v území
 2. Územní plán Buk – hlavní výkres
 3. Územní plán Buk – hlavní výkres – detail sídla Buk
 4. Územní plán Buk – hlavní výkres – detail sídla Včelná pod Boubínem
 5. Územní plán Buk – hlavní výkres – detail sídla Vyšovatka
 6. Fotodokumentace – typické krajinné a architektonické prvky v území
 7. Fotodokumentace – typické krajinné a architektonické prvky v území
 8. Fotodokumentace – typické krajinné a architektonické prvky v území
 9. Fotodokumentace – typické krajinné a architektonické prvky v území
 10. Fotodokumentace – typické krajinné a architektonické prvky v území
 11. Fotodokumentace – typické krajinné a architektonické prvky v území
 12. Fotodokumentace – typické krajinné a architektonické prvky v území