Veřejná prostranství

  • VP_Chvalsiny_ZTV_01.jpg
  • VP_Chvalsiny_ZTV_02.jpg
  • VP_Chvalsiny_ZTV_03.jpg
  • VP_Chvalsiny_ZTV_04.jpg
  • VP_Chvalsiny_ZTV_05.jpg

ZTV Chvalšiny – „Lokalita A5“

Připojení dvanácti stavebních parcel na dopravní a technickou infrastrukturu

  1. Koordinační situace
  2. Koordinační situace – detail řešení území
  3. Fotodokumentace současného stavu řešeného území
  4. Fotodokumentace současného stavu řešeného území
  5. Fotodokumentace současného stavu řešeného území