Veřejná prostranství

  • VP_Chlum_ZTV_01.jpg
  • VP_Chlum_ZTV_02.jpg

ZTV Chlum u Křemže – „U HRADU“

Dopravní a technická infrastruktura pro 45 rodinných domů

  1. Koordinační situace
  2. Koordinační situace – detail řešení území