Územní plánování

 • REG_Chvalsiny_01.jpg
 • REG_Chvalsiny_02.jpg
 • REG_Chvalsiny_03.jpg
 • REG_Chvalsiny_04.jpg
 • REG_Chvalsiny_05.jpg
 • REG_Chvalsiny_06.jpg
 • REG_Chvalsiny_07.jpg

Regulační plán Chvalšiny

a.b. Rozvojové plochy určené k zástavbě novými rodinnými domky

c. Možnosti dostavby a přestavby historického jádra obce – MPZ Chvalšiny

 1. Hlavní výkres – lokalita „C“ – historické jádro obce – MPZ Chvalšiny
 2. Fotodokumentace – jižní část náměstí – pohled na kostel
 3. Fotodokumentace – jižní část náměstí – západní fronta domů
 4. Fotodokumentace – jižní část náměstí – Muzeum
 5. Fotodokumentace – jižní část náměstí – východní fronta domů
 6. Hlavní výkres – lokality „A1-A2“
 7. Hlavní výkres – lokalita „A4“