Průmyslové stavby

  • PS_Hubenov_PrefaMostovyJerab_01
  • PS_Hubenov_PrefaMostovyJerab_02
  • PS_Hubenov_PrefaMostovyJerab_03
  • PS_Hubenov_PrefaMostovyJerab_04
  • PS_Hubenov_PrefaMostovyJerab_05

PREFA HUBENOV – MOSTOVÝ JEŘÁB S OPLÁŠTĚNÍM

Novostavba mostového jeřábu s opláštěním a manipulační plochou

  1. Celkový pohled od severovýchodu
  2. Východní průčelí
  3. Západní průčelí
  4. Jihovýchodní průčelí
  5. Celkový pohled