Průmyslové stavby

 • PS_CK_TiskarnaVysehrad_01
 • PS_CK_TiskarnaVysehrad_02
 • PS_CK_TiskarnaVysehrad_03
 • PS_CK_TiskarnaVysehrad_04
 • PS_CK_TiskarnaVysehrad_05
 • PS_CK_TiskarnaVysehrad_06
 • PS_CK_TiskarnaVysehrad_07

TISKÁRNA VYŠEHRAD – ČESKÝ KRUMLOV

Přestavba původní skladové haly na tiskárnu

 1. Celkový pohled od severovýchodu
 2. Severní průčelí a parkoviště s příjezdovou komunikací
 3. Východní průčelí
 4. Pohled od severovýchodu – hlavní vstup
 5. Pohled od severovýchodu – původní stav před přestavbou
 6. Vnitřní prostor haly před přestavbou
 7. Pohled do haly před dokončením stavby