Občanská vybavenost

  • OV_Chvalsiny_SbernyDvur_01.jpg
  • OV_Chvalsiny_SbernyDvur_02.jpg
  • OV_Chvalsiny_SbernyDvur_03.jpg
  • OV_Chvalsiny_SbernyDvur_04.jpg
  • OV_Chvalsiny_SbernyDvur_05.jpg

Sběrný dvůr ve Chvalšinách

Rekonstrukce stodoly a vozového přístřešku památkově chráněného objektu ve Chvalšinách

  1. Uliční průčelí – vjezd do dvora
  2. Průhled ze stodoly do dvora
  3. Bývalý vozový přístřešek
  4. Pohled ze dvora na vozový přístřešek a stodolu
  5. Vnitřní prostor stodoly