Historické budovy

 • HB_CK_ZameckeSchody_01.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_02.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_03.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_04.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_05.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_06.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_07.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_08.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_09.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_10.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_11.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_12.jpg
 • HB_CK_ZameckeSchody_13.jpg

Zámecké schody v Českém Krumlově

Komplexní zaměření původního schodiště včetně veškerých návazností

Podrobný zákres s označením veškerých prvků před jejich rozebráním

Pasporty všech objektů podél schodiště před zahájením
stavebních prací

Návrh rekonstrukce zámeckých schodů včetně zábradlí, opěrných zdí
a odvodnění

 1. Dolní část schodiště a kované zábradlí
 2. Celkový pohled na dolní část schodů s opěrnou zdí a kovaným zábradlím
 3. Dolní část schodiště a kované zábradlí
 4. Dolní část schodiště se zábradlím – pohled shora
 5. Střední část schodiště
 6. Střední část schodiště
 7. Horní část schodiště s dřevěným zábradlím
 8. Horní část schodiště s dřevěným zábradlím
 9. Horní část schodiště s dřevěným zábradlím – pohled shora
 10. Horní část schodiště – zákres prvků před rozebráním
 11. Dolní část schodiště – zákres prvků před rozebráním
 12. Dolní část schodiště – návrh rekonstrukce včetně opěrné zdi
 13. Detail kovaného zábradlí